facebook

Целта на съвместната инициатива е да даде научни отговори за COVID-19 и влиянието му върху различни аспекти на живота

Целта на съвместната инициатива е да даде научни отговори за COVID-19 и влиянието му...

9

Включиха се 180 студенти, както и ментори от водещи компании и рекламни агенции

Включиха се 180 студенти, както и ментори от водещи компании и рекламни агенции

11