facebook

Събития

pexels-wildlittlethingsphoto-705792_678x410_crop_478b24840a
07.06.2024 10:00
Събития

Годишна научна конференция на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

30 години департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

Корпус 1, зала 413Организатор:
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“


Водещ:
гл. ас. д-р Румяна Стефанова


Дискутанти:
проф. д.н. Петя Александрова
доц. д-р Илия Кожухаров
доц. д-р Кристиян Постаджиян


Участници:
преподаватели и докторанти от департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, както и преподаватели от други департаменти в НБУ


Научната конференция е традиция за департамента и се провежда в края на всяка учебна година. На нея преподавателите представят презентации и доклади, свързани с научните им и изследователски дейности, засягащи изминалата учебна година, а в тази конкретна година – за изминалия период от 30 години. Особено полезна е конференцията за докторантите, за да запознаят колегите си с творческите си проучвания и достижения, получени в резултат от разработваните от тях докторски тези.


Румяна Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, магистър-инженер, със специализации по приложна математика и информатика. Дисертационният ѝ труд е свързан със семиотика в сферата на компютърния графичен дизайн.

Преподавател е по векторна компютърна графика и страниране.

Конференцията отбелязва 30 годишнината на департамента.