facebook

Събития

eumeplat_678x410_crop_478b24840a
15.02.2024 16:00
Събития

Хегемония на платформите: социални медии и мрежи

Научна конференция с представяне на резултати по проект EUMEPLAT на програма „Horizon 2020“ на Европейската комисия

The Steps, ул. „Братя Миладинови“ № 12


Организатор:
департамент „Медии и комуникация“


Водещи:
проф. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Стойко Петков
доц. д-р Евелина Христова
гл. ас. д-р Десислава Данкова
д-р Жюстин Томс


Участници:
Представители на академичните среди, представители на медиите, инфлуенсъри, продуценти, разпространители на филми, професионални организации, НПО с сферата, студенти.


Програма

Хегемония на платформите: социални медии и мрежи


16.00 - 16.10 Откриване – доц. д-р Евелина Христова за проекта ЕUMEPLAT
16.10 - 16.35 – Видео съдържание в локални видео платформи – д-р Жюстин Томс
16.35 - 17.15 – Видео съдържание в YouTube – проф. д-р Десислава Бошнакова
17.15 - 17.30 – Видео съдържание в Instagram – доц. д-р Стойко Петков
17.30 - 17.45 - Видео съдържание в TikTok - проф. д-р Десислава Бошнакова
17.45 - 18.00 - Въпроси и дискусия
18.00 - чаша вино и неформални разговори


Департамент „Медии и комуникация“ на Нов български университет е партньор по проект EUMEPLAT (Европейски медийни платформи: оценка на положителните и отрицателните външни ефекти за европейската култура) от март 2021 г.

Проектът се финансира от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и обхваща 3 години (март 2021 г. – февруари 2024 г.).

 

Партньори в EUMEPLAT са:

 1. Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), Italy // координатор на проекта
 2. Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow Institut (HBI), Germany
 3. New Bulgarian University (NBU), Bulgaria
 4. UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED), Italy
 5. Fundacio per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spain
 6. Universiteit Gent (UGent), Belgium
 7. Bilkent Universitesi Vakif (BILKENT), Turkey
 8. Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (NKUA), Greece
 9. Iscte – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal
 10. Universita Ca’ Foscari Venezia (UNIVE), Italy
 11. Foreningen IKED (IKED), Sweden
 12. Univerzita Karlova (CU), Czech Republic

 

 

Екип на проекта:

Проф. д-р Десислава Бошнакова (ръководител), д.н., доц. д-р Стойко Петков, доц. д-р Евелина Христова, гл. ас. д-р Десислава Данкова, д-р Жюстин Томс

Дали медийните платформи създават или разбиват европейската идентичност?

Докато медийните платформи могат да играят роля в укрепването на европейската идентичност, европейското измерение рядко е доминирало в историята на медиите. Повечето уеб платформи са собственост на американски компании, а пазарните дялове са разделени между националните производства и вноса от САЩ и други влиятелни страни. Финансираният от ЕС проект EUMEPLAT ще проведе мултидисциплинарен анализ, за да хвърли светлина върху това дали новите платформи (YouTube, Netflix и NewsFeed) правят европейската култура по-европейска. За да отговори на този въпрос, проектът ще проучи показатели, свързани с производството, потреблението и представителството. Той също така ще търси модели на национално, регионално и европейско ниво.

Подходът на нашия проект е:

 • да предостави подробни познания за еволюцията на европейския медиен пейзаж;
 • да излезе с оперативна дефиниция на „европеизация“ и да предостави на политиците насоки за справянето с нея като стратегически приоритет;
 • да идентифицира най-добрите практики в междуевропейския културен обмен;
 • да анализира представянето на чувствителни въпроси (пол и имиграция) в десет държави;
 • да предложи контрамерки за справяне с негативните външни ефекти от платформизацията, с акцент върху антиевропейските фалшиви новини;
 • чрез използване на всички засечени тенденции да излезе с индикация за проблемите, които да бъдат приоритизирани в бъдещия дневен ред.

 

 

Очаквано въздействие:

В съответствие с H2020 Развиващи се медийни пейзажи и европеизация, очакваните въздействия на проекта EUMEPLAT са:

1. запълване на празнината в знанията за европейския медиен пейзаж в глобалния сценарий

2. осъществяване на диахроничен и синхронен анализ на медийния пейзаж

3. предлагане на надеждна прогноза за еволюцията на европейския медиен пейзаж

4. разработване на задълбочен анализ на това как се развива европейското политическо и културно пространство и на техните перспективи

5. подобряване на статистическите данни и методите за изследване на съвременните медии

6. предоставяне на политиците със знания и ефективни инструменти за разбиране на въздействието на променящия се медиен пейзаж върху европейската политика и върху политическата и културната европеизация

7. насърчаване на междукултурния дебат

8. подготовка на почвата за нови икономически дейности

9. насърчаване на осведомеността, в по-широк смисъл, по важни критични въпроси, свързани с медийния пейзаж и за ролята на медиите при формирането на европейската идентичност

 

 

 

 

 

Работни пакети

Проектът съдържа пет изследователски работни пакета: първият се фокусира върху средносрочните исторически процеси; работни пакети 2-4 анализират ефектите от медийната платформизация в три избрани области, производство и разпространение на новини, видео стрийминг и медийни разкази и представяния; и работен пакет 5, накрая, взема предвид основните извънредни ситуации в европейския медиен пейзаж и се опитва да направи прогнозни изводи, валидни в средносрочен план.

Всички задачи са информирани от един и същ изследователски въпрос: до каква степен последните иновации в медийния сектор правят европейската култура по-европейска.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на проекта https://www.eumeplat.eu