facebook

Събития

2544042_678x410_crop_478b24840a
04.06.2022 09:00
Събития

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“

4-5 юни 2022 г.

Аулата на НБУ - от 9 до 16 ч.
Корпус 1, Зали 205, 207, 411 и 413 - от 9:40 ч. до 18:00 ч.

Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“


Лектори:
преподаватели и докторанти от филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“
гост-лектори от други ВУЗ от страната и чужбина


Тематични модули:
- модул „Лингвистика“ 
- модул „Култура и литература“ 
- модул „Езиково обучение и педагогическа квалификация“
- модул „Теория и практика на превода“ Участници:
преподавателите и студентите от департамент „Чужди езици и култури“ на НБУ, гост-лектори и преподаватели и докторанти от други ВУЗ в страната и чужбина


Форматът на провеждане на събитието е хибриден - присъствен в НБУ с излъчване във виртуално пространство (през платформата Zoom) на докладите и дискусиите в реално време.


Юбилейната научна конференция „Традиция и новаторство“ е посветена на 30-годишнината от създаването на университета и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“. Работни езици на форума са български и всички чужди езици на филологическите програми към департамента – английски, немски, френски, испански, италиански и руски.

След рецензиране, докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специалното юбилейно издание на Годишника на департамент „Чужди езици и култури“.

Прикачени файлове