facebook

Събития

krugla-masa-2-website_678x410_crop_478b24840a
21.06.2021 14:30
Събития

Кръгла маса „Извънредното положение“

Уеббинар Zoom
Онлайн


Организатори:
Нов български университет и Фондация „РискМонитор“

Модератор:
проф. д-р Христо Тодоров

Участници:
проф. д-р Димитър Вацов, проф. Стефан Попов, д.ф.н., доц. д-р Васил Гарнизов

ПРОГРАМА

14.20 ч. Откриване

14.30 – 16.30 ч. проф. Стефан Попов, д.ф.н „Радикалната извънредност“

проф. д-р Димитър Вацов „Революция и/или суверенитет? Критика на употребите на „извънредността“ в радикалните политически дискусии“

доц. д-р Васил Гарнизов „Управление на извънредното положение. Случаят „НОЩ““

Модератор Zoom:
Христо Панчугов

Темата „извънредно положение“ стана внезапно свърхактуална в началото на 2020 година с глобалното разпространение на коронавирусната инфекция Covid-19, причинена от SARS-CoV-2. Голям брой държави в различни части на света прибегнеха към законодателства, с които въведоха извънредно положение.  

В тази критическа линия отначало се повдигаха въпроси дали изобщо бе необходимо подобно „обявяване“. Ясно беше, без особени пространни аргументации, че въпросното „обявяване“ не беше резултат на разумна подготвеност, а израз на обхванала управлението паника и чувството, че щом е станало нещо „извънредно“, каквото е пандемията, властите трябва да отговорят също с нещо „извънредно“, каквото е самото извънредно положение.


Кръглата маса се реализира в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Списание „Критика и хуманизъм“ е партньор при реализирането на кръглите маси.