facebook

Събития

poster-jan2024-3_678x410_crop_478b24840a
26.01.2024 15:00
Събития

Кръгла маса „Мениджмънт на културни организации, новите тенденции в новите икономически реалности“

Корпус 1, зала 506


Организатори:
Феникс Арт Нетуърк ЕООД в партньорство с Нов български университет – Департамет „Музика“, Асоциация за развитие на София, Българска асоциация на работодателите в областта на културата, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“

Водещ:
д-р Павлина Величкова


Участници:
представители на културни институти, експерти културни политики, изследователи, студенти


Кръглата маса е част от поредица събития на Феникс Арт Нетуърк, свързани с придобиването на допълнителни практически знания и умения за артисти, както обсъждане и изследване на културни политики и на новите тенденции в управлението на артисти и на културни институти, които спешно се адаптират към новите икономически реалности.

Събитието, насочено към дискусия за последните идеи и тендеции в управлението и работата на културните организации, методиката на финансиране, адаптирането на сектора към динамично-променящите се икоомически реалности и предизвикателствата, свързани със стремителното навлизане на изкуствения интелект  в областта на културата се реализира в партьорство с Нов български университет  - Департамент „Музика“ и департаментите по изкуства, Асоциация за развитие на София, Българска асоциация на работодателите в областта на културата, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.