facebook

Събития

krugla-masa-1-website_678x410_crop_478b24840a
19.06.2021 16:00
Събития

Кръгла маса „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда“

Уеббинар Zoom

Организатори:

Нов български университет и Фондация „РискМонитор“

Модератор:
проф. д-р Димитър Вацов

Участници:
проф. Стефан Попов, д.ф.н., доц. д-р Васил Гарнизов, д-р Рада Смедовска-Тонева и д-р Албена Стамболова

ПРОГРАМА:

16.00 ч. Откриване


16.10-18.30 ч. Проф. Стефан Попов, д.ф.н „Рисковото съзнание: съвременни тенденции в социология на риска“

доц. д-р Васил Гарнизов „Пропастта между риска и превенцията“

д-р Рада Смедовска-Тонева „Институции и рискове“

д-р Албена Стамболова „Социални страхове и рискове от масови страхове“

Модератор Zoom:
Христо Панчугов

Темите включени в кръглата маса са подбрани около разбирането, че: „Риск“ е централно понятие на политиките за сигурност, те се организират около него. Смесването на риска с други теми като заплахи, опасности, несигурност, нестабилност и т.н. създава неопределеност в политическите практики по редукция на риск.

В България усвояването на рисковата проблематика продължава да закъснява. Първата концепция за национална сигурност, с която темите на сигурността застават в центъра на държавното управление, е приета през 1998 година. От тогава до днес, повече от две десетилетия, темите по управление на рискове за сигурността имаха достатъчно време, експертен и политически ресурс, за да бъдат развити, анализирани и въведени в необходими нормативни документи и практики по управление. Днес обаче рисковата тематика остава неразвита, смесва се с други теми на управлението, не е достатъчно застъпена в политическия и по-широкия публичен дебат.


Кръглата маса се реализира в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Списание „Критика и хуманизъм“ е партньор при реализирането на кръглите маси.