facebook

Събития

img-0051_678x410_crop_478b24840a
03.04.2023 16:00
Събития

Кръгла маса „Плагиатството. Методологически проблеми и интердисциплинарни перспективи“

Корпус 1, зала 20


Организатори:
департамент „Чужди езици и култури“ и департамент „Философия и социология“ ( по проект, финансиран от ФНИ на тема: „Сериозността на академичното плагиатство в нагласите на учени, студенти и създатели на научна политика в България“


Водещ:
проф. д-р Ирена Василева

Дискутанти:
Участниците в проекта

Участници:
Поканени представители на НАОА, НАЦИД, МОН, студенти, университетски преподаватели

Целта на събитието е да се обсъдят и съберат идеи, свързани с проблемите на плагиатството в България и тяхното разрешаване от горепосочените представители на заинтересовани групи.

Формата ще бъде дискусионна, на базата на предварително подготвени насочващи въпроси от интерес за изследването, но също и открита за възникнали в процеса на срещата проблеми.