Събития

1922262_678x410_crop_478b24840a
22.03.2021 18:00
Събития

Кръгла маса „Съвременната макроикономика и природоползването“

Онлайн

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса  ще се обърне  задълбочено внимание на новите изисквания, които постепенно Европейската комисия въвежда за страните членки. Ще се обсъдят особеностите на Зелената сделка, на Стратегията за биоразнообразието и Стратегията „От фермата до трапезата“. Ще се очертаят всички заинтересовани страни по агрохранителната верига от фермера до консумента.

Фокусът ще се постави  върху обсъждането на добрите практики, върху използването на иновациите и начините за повишаване полезността на управлението в природоползването.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции. Ще се засегне темата за бизнеса, кръговата икономика и екосхемите. Основната идея на кръглата маса е да покаже ключовата роля на познаването и реализирането на практики за опазване на околната среда за създаване на конкурентоспособен бизнес.