Събития

mejdu-memoarite_678x410_crop_478b24840a
18.12.2020 17:00
Събития

Между мемоарите и дневника на един от строителите на съвременна България

Онлайн
Meeting ID: 858 7223 9891
Passcode: 778321


Организатори:

Център за книгата

Участници:
доц. д-р Мартин Иванов, д-р Алека Стрезова, д-р Методи Методиев и доц. д-р Йордан Ефтимов


Съставителите: В корелацията „памет–забрава“ главният герой на настоящото издание принадлежи по-скоро към недостатъчно познатите и почти забравени лица от нашето минало. Днес, извън кръга на стопанските историци и специалистите по македонския въпрос, името му не е известно сред по-широката аудитория.

Но кой всъщност е Никола Стоянов и с какво предизвика нашия интерес? Много са реперите в житейската му траектория. Македонски българин от Дойран, обречен завинаги на националния идеал и каузата „Македония“. Амбициозен младеж, получил много добро образование по математика и физика у нас и във водещи по това време университети в чужбина, устремен към астрономията, „най-възвишената наука – науката на небето“. Дори само тази видима многостранност на житието на Никола Стоянов обосновава и оправдава настоящото издание.

 

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ: https://bookshop.nbu.bg/bg/books/view/zhivot-i-dejnost-memoari-1875-1939-dnevnik-1940-1944