facebook

Събития

img-20200922-122458_678x410_crop_478b24840a
25.06.2021 13:00
Събития

Междудепартаментен семинар в рамките на TERRA nostra

Представяне на резултати по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“(№ КП-06-Н39/9) към ФНИ.

Корпус 2, Зала 111


Организатори:
департамент „Природни науки”
департамент „Археология”
Лаборатория по геология


Лектор:
доц. д-р Б. Костова, ръководител на проект № КП-06-Н39/9 „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“

Модератор:
Ирена Димитрова

Участници:
студенти и преподаватели от програмите по екология и история и археология

Проектът е интердисциплинарен и изпълнението му изисква комбинация от различни подходи за реализирането му. Ще бъдат представени създадените за проекта археологически и геоложки подходи и получените резултати от тяхното прилагане, както и получените резултати до момента от избраните за използване подходи на археологическата химия.