facebook

Събития

1922310_678x410_crop_478b24840a
22.06.2021 16:30
Събития

Междудепартаментен студентски семинар по сигурност „Национална и международна сигурност – заплахи и кризи“

Корпус 2, зала 111

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Съорганизатори:
Български хъб за обединени Балкани,
департамент „Здравеопазване и социална работа“,
департамент „Икономика“,
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“

Водещ:
доц. Тодор Коларов, д.н. – ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
гл. ас. д-р Михаел Димитров, гл. ас. д-р Дафинка Сидова и ас. д-р Гергана Йорданова

Участници:
студенти от НБУ, от други български и чужди универститети

Ще бъде дадена възможност и за онлайн участие от страна на студенти, които нямат възможност да присъстват на място, като за целта допълнително ще бъде изпратен линк.

Темата на семинара е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи пред сигурността, от политически, правен, икономически, социален, културен, здравен, кибер и друг характер.
Основна цел на събитието е да обедини докторанти и студенти, предоставяйки им среда за обсъждане на актуални проблеми на сигурността и търсене на решения за тях. Ще се търсят отговори на въпроси като: Пред какви кризи е изправена националната и международна сигурност? Какви политики и действия са необходими за преодоляването им? Какви заплахи за сигурността ни очакват и с какви възможности разполагаме, за да се справим с тях максимално ефективно? и т.н.

Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.

Организационният екип на събитието отправя покана към докторанти и студенти от департаментите на НБУ и други университети да се включат в работата на междудепартаментния студентски семинар по сигурност.
Работен език на събитието – български и английски.

Заявка за участие.

Организационен екип в състав:

доц. Тодор Коларов, д.н. – председател; ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“
доц. д-р Надежда Димова - департамент „Икономика“
гл. ас. д-р Евелина Стайкова – ръководител на департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р – Полина Михова – департамент „Здравеопазване и социална работа“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Гергана Йорданова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“