Събития

konferencia_678x410_crop_478b24840a
27.11.2019 14:00
Събития

Международна научна конференция „Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове“

28.11.2019, 14.00-18.00 – Парк-хотел Москва;
29.11.2019, 9.30-13.00 – НБУ, Корпус 1, Зала 20

Организатори:
Център за изследване на европейските ценности
департамент „Политически науки“
департамент „Философия и социология“

На 28 и 29 ноември в Парк-хотел „Москва“ и в НБУ ще се проведе международна конференция на тема: Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове.

В конференцията ще участват представители на 12 Югоизточноевропейски държави -  Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.

Конференцията ще се проведе под егидата на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Участниците в конференцията ще обсъдят резултатите от проведеното Европейско изследване на ценностите.

Международното Европейско изследване на ценностите, чиято поредна Пета вълна беше осъществена през 2018 г. с участието на 47 страни, в това число и България, се основава на разбирането, че съществува културната и ценностна цялост Европа.

По време на конференцията, представители на водещи университети от тези 12 югоизточно европейски държави ще дискутират предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества и целия Европейски съюз. Изправени сме пред драматична ситуация, чието развитие крие неизвестности, поради нарастващата непрозрачност на бъдещето.

Доминантните ценностни нагласи в едно общество винаги имат своя генеалогия. Затова се нуждаем от опознаване на нашите съседи и основните теми на Европейското изследване на ценностите ни дават една такава възможност.

 

Български участници:
проф. Георги Фотев, 
доц. Васил Гарнизов, 
проф. Христо Тодоров, 
проф. Людмил Георгиев, 
проф. Димитър Вацов, 
проф. Стефан Попов, 
проф. Антоний Тодоров, 
проф. Анна Кръстева, 
доц. Антоний Гълъбов, 
проф. Евгений Дайнов, 
проф. Росен Стоянов, 
доц. Мартин Канушев и др.

Чуждестранни участници: 
1.Ilir Gedeshi - Center for Economic and Social Studies, Albania;
2. Aikaterini Gari - University of Athens, Greece; 
3. Victor Roudometof - University of Cyprus, Cyprusм
4. Bogdan Voicu – Romanian Academy, Research Institute for Quality of Life, Romania; 
5. Antoanela Petkovska - Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia
6. Konstantin Minoski - Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia;
7. Yilmaz Esmer  - Bahcesehir University, Turkey;
8. Duygu Karadon - Bahcesehir University, Turkey;
9. Ivan Balabanić – Catholic University of Croatia, Croatia;
10. Ana Marjanović – Monte Negro
11. Stevan Kandić – Monte Negro
12. Milos Besic - University of Belgrade, Serbia
13. Jelena Brikić Šmigoc - University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;
14. Jadranka Kolenović Đapo - University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
15. Faris Kočan - University of Ljubljana, Slovenia
16. Ilo Trajkovski - Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia