facebook

Събития

1333605-copy_678x410_crop_478b24840a
30.05.2024 09:40
Събития

Международна научно-практическа конференция „Глобални влияния и приоритети на развитие на туризма“

Корпус 1, зала 310


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
доц. д-р Ирена Емилова

Модератори:
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Теодора Ризова
доц. д-р Милена Караириева
гл. ас д-р Маргарита Мишева
ас д-р Виолета Донева-Янкулова

Участници:
Министерство на туризма, Столична община,  СУ „Св. Климент Охридски“, Икономически университет- Варна, Бургаски университет „проф.А. Златаров“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“, Свищовската академия „Димитър Ценов“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Варненска туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска организация, представители  на туристическия бизнес в България, студенти БП „ Управление на туризма“- редовно и дистанционно обучение, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „ Управление на луксозното хотелиерство“


Международната научно-практическа конференция „Глобални влияния и приоритети на развитие на туризма“ e посветена на съвременните тенденции в развитието на туризма. 

Събитието има за цел да се направят конструктивни предложения във връзка с основните проблеми, отнасящи се до приоритетните области в туризма:

  • мениджмънт и иновации
  • образование и заетост
  • инвестиции и устойчиво развитие
  • диверсификация и комуникации

Интердисциплинарният характер на събитието ще даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от публичния и частния сектор в туристическата индустрия, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови въпроси, касаещи проблематиката на национално, регионално, европейско и световно равнище.