Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
15.01.2021 16:30
Събития

Младежки дискусионен форум по сигурност „Сигурността в условията на пандемична криза“

Онлайн

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. Николай Радулов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
гл. ас. д-р Михаел Димитров
гл. ас. д-р Дафинка Сидова
д-р Гергана Йорданова

Участници:
студенти от НБУ, от други български и чужди универститети

Темата на дискусионния форум е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи пред сигурността, в широкото разбиране на понятието, в условията на пандемична криза.

Основна цел на събитието е да обедини докторанти и студенти, предоставяйки им среда за обсъждане на проблеми (съществували и нововъзникнали) на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н. във време, в което светът е изправен пред сериозна заплаха за здравето и живота на хората.

По време на уебинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.

По време на форума се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми, за очертаване на перспективи и сценарии за развитие, за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Организационният екип на събитието отправя покана към докторанти и студенти от департаментите на НБУ и други универстети да се включат в работата на младежкия дискусионен форум по сигурност.

Работен език на събитието – български и английски.

Прикачени файлове