facebook

Събития

black-and-white-keys-music-534283_678x410_crop_478b24840a
18.06.2024 11:20
Събития

Music Theory Quiz - Юбилейно XX издание на онлайн конкурс по Теория на музикалните елементи в електронната платформа Мудъл, с междуародно участие

Онлайн
18.06.2024, 11.20 ч.
25.06.2024, 15.00 ч.
29.06.2024, 19.00 ч.
Организатор:
департамент „Музика“


Лектор:
д-р Павлина Величкова

Участници:
Студенти, завършващи четирисеместриалния курс по Теория на музикалните елементи и солфеж в НБУ, алумни, студенти от други висши учебни заведения с изучаване на музика, включително от чужбина.


Юбилейно двадесето издание на  Конкурсът „Теория на музикалните елементи“ в Нов български университет, което за първи път в историта на конкурса е отворено и за международно участие. Конкурсът, станал вече устойчива традиция, по инициатива на д-р Павлина Величкова за десета поредна година се провежда онлайн в системата за електронно обучение на НБУ – Moodle, с обособяването на специално виртуално пространство Music Theory Quiz, с което улеснява участието на външни студенти от други висши учебни заведения, включително и от чужбина, както и на алумни на НБУ.

 

Конкурсът включва писмен звуезичен онлйн тест, който съдържа практически и творчески задачи и съизмерва както знания и умения, така и сръчности на студентите за работа в електронна среда в специфична научна сфера като музикалната теория.

 

За да се създаде удобство за участници от различни учебни заведения с различни грфици и натоварване,  се предоставят като възможност за участие три дати с вариращ начален час на кокурса. Осигурена е възможност само за един опит на участник. При трите дати има равностойна вариантност на заданията, която не позволява препредаване на информация за съдържанието.

 

Използването на Moodle за онлайн конкурси в музикална дисциплина е иновативна практика в НБУ, разработена специално за случая от д-р Павлина Величкова, която предизвика интерес в много европейски висши учебни заведения. През 2023 на Международна научна конференция с предстаители от всички европейски висши учебни заведения, с преподаване на музика,  опитът за провеждане на конкурс по музикална дисциплина в Moodle е селектиран като един от key studies с акцент E-learning за представяне и обучение на преподаватели по музика в Европа.  Проучването на организаторите, които изследват преподавателските практики в Европа показва, че до момента няма друг аналогичен дигитален опит, а опитът на д-р Павлина Величкова ще бъде имплементиран в работата на редица европейски академии и уиверситети, които използват платформата Moodle.