facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
29.06.2021 11:00
Събития

Национална научна конференция на департамент „Нова българистика“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“
Онлайн

Организатор:
департамент „Нова българистика“


Участници:
учени от различни академични институции в България

Конференцията ще се опита да преосмисли теорията и методологията за работа над литературноисторическите разкази за периода на Народна република България. Тя ще се фокусира основно върху следните проблеми:

  • Модели за конструиране на историята на литературата на НРБ. Как се отнасят те спрямо утвърдените модели за изграждане на литературна история?
  • Монолитна или фрагментарна (трябва да) е историята на литературата на НРБ?
  • Периодизацията – възможности и ограничения: От „политически“ до „литературноисторически“ малки епохи в НРБ.
  • Уникална ли е историята на литературата на НРБ или тя е само част от литературните истории в комунистическа Източна Европа?
  • Самозатвореност и откритост на литературата на НРБ спрямо литературните традиции и литературното настояще.

Прикачени файлове