facebook

Събития

sheitanov_678x410_crop_478b24840a
14.01.2016 16:20
Събития

„Нашата философия гради нов свят, делото ни руши стария“ – анархистът Георги Шейтанов (1896 – 1925)

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 304

Организатор:
департамент „Археология“

Водещ:
Николай Теллалов

Вместо увод

Няколко думи за нечистоплътната кампания за „приобщаване“ на Шейтанов към пропагандата на стари и нови „леви проекти“

1. Кратка биография на революционера

2. Извадки от статии на Шейтанов

3. Анархизмът – идеята, за която живя и загина Шейтанов, основни понятия и тезиси

Уточняване на терминологията.
АНАРХИЗЪМ = концепция за ново общество и път към неговото осъществяване.
АНАРХИЯ = свобода + равенство + солидарност + справедливост + федерализъм = тотална и безкомпромисна ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

„Анархия не означава липса на институции, а само на такива, които си служат с принуда и насилие“ – Лев Толстой

4. Утопия ли е практическата анархия?
Прожекция на 10-минутен филм за Испанската революция

5. Няколко предварителни отговора на обичайно задавани въпроси:
а) за „човешката природа“;
б) за „образцово-показните анархически комуни“;
в) добра вест за националистите.

6. Въпроси и дискусия по изложените тезиси
Без да настоявам, моля аудиторията първо да зададе въпроси и да изкаже коментари за Георги Шейтанов, след което да пита и оспорва казаното относно анархическите идеи изобщо, за което благодаря предварително.


Николай Теллалов е български писател, редактор, преводач и публицист. Творбите му се отнасят към жанровете магически реализъм, научна фантастика, алтернативна история и твърда научна фантастика.
Първата по-значителна творба на Теллалов е повестта-приказка Девушка и Дракон. За нея авторът казва:
„Поради това, че историята се отнасяше до руско-украинската действителност, повестта „Девушка и Дракон“ е съчинена на руски и не ми се вижда уместно да я превеждам на български. Руската повест сякаш отпуши в мен каналите на вдъхновението и аз вече бях готов да продължа, намерил своя си тематика, уникална до този момент в българската белетристика.“
През 1998 г. (две години след написването) на българския пазар излиза първата книга на Теллалов „Да пробудиш драконче“. Осъществена е чрез издателство „Светра“, с подкрепата и под редакцията на Николай Светлев.
С „Драконче“, както е известна книжката сред читателите, започва сагата за драконите, развита и в следващите книги на автора: Царска заръка, Пълноземие и Слънце недосегаемо - четвъртата и последна част от змейския цикъл.

През 2007 г. се появява романът Десет на минус девета (10-9), в който основна тема е нанотехнологията, нейните измерения, области на приложение и бъдеще. Проблематиката причислява книгата към научната фантастика и се основава на множество изследвания в областта, като например труда на Ерик Дрекслер Engines of Creation. Редакционният екип на алманаха за фантастика и футурология „ФантАstika“ определи Десет на минус девета за Книгосъбитието на 2007 г., а електронното списание ShadowDance връчи приз на Теллалов за Автор на годината.

В края на 2007 г., в поредицата „Нова българска фантастика“, Аргус (издателство) представя сборника Ангели пазители (книга), който съдържа едноименния роман и 7 разказа, писани от Теллалов по различно време през годините. За романа, дал заглавие на сборника, Теллалов споделя:
„Ангели пазители“ е фактически първото нещо, което започнах да пиша. Това беше през 1993, там някъде… Това е роман-модел, роман-картина. Която може да е вярна, а може и да не е... “
Книгата е включена в програмата на издателство Аргус за насърчаване и развитие на съвременната българска литература.