facebook

Събития

p3388647_678x410_crop_478b24840a
08.11.2023 09:40
Събития

Научен уебинар „Как да работя като логопед в полза на клиентите?“

Онлайн
Meeting ID: 884 7605 3069
Passcode: 886475


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Лектор:
Нина Йорданова, отчислен с право на защита докторант към ДП „Логопедия“, НБУ

Модератор:
доц. д-р Полина Михова


Участници:
студенти и преподаватели към БП „Логопеди“ и МП „Езикова и речена патология“


Научният уебинар има за цел да представи пред студентите фундаменталните компетенции и практическите изисквания към логопедите, които се дипломират днес, като ще се фокусира, както върху чисто теоретичните основи, така и върху приложните аспекти на професията. На уебинара ще бъде презентирана и дискутирана и Европейската директива на Европейската асоциация на практикуващите логопеди /ESLA/ относно статута на професията „логопед“, компетенциите на логопеда и минималните образователни стандарти.


Нина Йорданова е логопед по образование, като е създател и учредител на „Пумпелина“, която се реализира от 01.03.2007г. като център за работа с деца. В момента функционира, като клиника за стимулиране на комуникацията за деца от 0 до 14год. и за възрастни от 14 до 90 години, като ежегодно консултира и помага на около 500 семейства от София и страната. Тя е пост-докторант на докторската програма по Логопедия в НБУ, както и постоянен хоноруван преподавател по редица фундаментални дисциплини в сферата на логопедията, както на бакалавърско, така и на магистърско ниво. „Пумпелина“ има сключен договор за провеждане на практики и работа под супервизия, като студентите провеждат реалната си практическа работа и там.