Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
09.12.2020 09:00
Събития

Научна конференция „Върховенство на правото - актуални проблеми”

Онлайн
Meeting ID: 847 5210 1180
Passcode: 821251


Организатор:
департамент „Право”

Модератори:
доц. д-р Катерина Йочева,
гл. ас. д-р Гинка Симеонова,
гл. ас. д-р Силвия Цонева,
гл. ас. д-р Емилия Димитрова


Участници:
преподаватели и докторанти от департамент „Право” в НБУ и от юридическите факултети на другите университети в България


Върховенството на правото е един от основните принципи на Европейския съюз и същевременно е принципът, който най-добре отразява неговата юридическа идентичност. Участниците в конференцията изследват проявленията на този принцип на национално и международно ниво и достигат до изводи за неговата всеобхватност и за неговата важност при решаване на всеки проблем с национално, европейско и международно измерение.

Прикачени файлове