Събития

ludmila_678x410_crop_478b24840a
09.11.2020 14:40
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Програмата за мозъка от 1984 – 1988 г. – една политика от последните дни на режима

Moodle.nbu.bg


Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“


Лектор:
гл. ас. д-р Румен Петров


Модератор:
проф. Райна Николова, д. н.


Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. Райна Николова, д. н.,. други преподаватели и студенти от департаментите „Право“, „История”, „Философия”, „Нова българистика“, Център Български институт за отношения между хората и др.

Гл. ас. д-р Румен Петров е завършил Висшия медицински институт в София, специалност „Психиатрия“. Защитил е докторат на тема „Психично здраве и развитие на общността. Гражданско участие и междуинституционалното сътрудничество в общността“ в Университета на Западна Англия, гр. Бристол, Великобритания. Преподавател в Нов български университет, Медицински университет в София, СУ „Св. Климент Охридски“, Бургаски свободен унивреситет. Участник в десетки научни проекти с голяма обществена полза. Автор на множество научни трудове в националната и международна научна периодика.

 

Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.