Събития

1933751_678x410_crop_478b24840a
17.11.2020 11:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Длъжен ли е съдията да приложи противоконституционен закон?

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“ и
департамент „Социална работа и здравеопазване“  

Лектор:
Съдия Константин Кунчев

Модератор:
гл. ас. д-р Деяна Марчева


Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова,
доц. д-р Катерина Йочева,
проф. д-р Анна Кръстева,
доц. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще постави върху въпроса за непосредственото действие на конституцията.

Константин Кунчев е съдия в Софийски районен съд и има богат преподавателски опит като хоноруван преподавател по облигационно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, а също и по гражданско процесуално право в УНСС. Той е един от най-задълбочените изследователи в областта на гражданското право като има редица научни публикации, сред които анализи и систематизация на съдебна практика и др.

Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.