facebook

Събития

merge-sort-algorithm_678x410_crop_478b24840a
02.12.2022 11:20
Събития

Обзор на най-новите тенденции свързани със сортиране чрез смесване (Merge sort)

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Слав Ангелов


Merge sort е един добре известен алгоритъм за сортиране, залегнал като база на най-добрите стабилни алгоритми за сортиране до ден днешен. В този обзор ще се проследи подобряването на Merge sort през десетилетията. Ще разгледаме и приложението му за изключително големи масиви от данни - external sorting.

 

Щатен преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет от 25.09.2017 година. Води лекции по: Приложна математика за икономисти, Количествени методи в мениджмънта, Вероятности и статистика, Алгоритми, Извличане на знания от данни, Статистически методи в икономиката, Приложна статистика, други. От октомври 2018 участва и в съвместната програма между Нов български университет и Шефийлдкия университет - курс Количествени методи за бизнеса.
Автор е на публикации в областта на статистиката, машинното обучение и биоинформатиката. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с машинно обучение, статистика, извличане на знание. Научни интереси: алгоритми, регресионен анализ, машинно обучение, извличане на знания, други.

 

Изображение: 101 Computing