Събития

arizona_678x410_crop_478b24840a
01.03.2021 14:30
Събития

Онлайн представяне на книгата „Интегрирано управление в туристическите комплекси“

Zoom

Passcode:
865588
Meeting ID:
862 9310 8772

Организатор:
Център за книгата

Модератор:
доц. д-р Ангел Георгиев

Дискутанти:
проф. д-р Николина Попова – рецензент,
доц. д-р Минчо Полименов – рецензент,
гл. ас д-р Теодора Ризова – автор

Монографията „Интегрирано управление в туристическите комплекси“ e научно издание, което третира изключително актуална тема за управлението на съвременния туризъм в туристическите комплекси в България – териториално-туристически структури на регионално ниво. Туристическите комплекси изпълняват ролята на опорни точки за постигане на устойчивост на туризма в регионален и национален план. Системният им характер, отличаващ се с наличието на определен тип прави и обратни връзки между подсистемите им придава характеристики на устойчивост, способност за еволюция, самоорганизация и „надеждност“.

Монографичният труд е оригинален научен принос с теоретико-методологически характер като в дълбочина е систематизираният концептуален модел за изследване на ефективността на управлението в туристическите комплекси. Представеният интегриран модел на управление на туристическите комплекси създава условия и възможност за развитието на регионалната икономика.