facebook

Събития

uppo-kurs-b2_678x410_crop_478b24840a
09.12.2020 18:00
Събития

Подготвителен курс по английски език за изпит - ниво B2

Провежда се в онлайн обучителната платформа на Училището за професионално и продължаващо обучение при НБУ


Организатор:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)


Екип от преподаватели на НБУ:
екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет

Курсът за всички, които желаят да се подготвят за изпита си по английски език:

  • Студенти от НБУ и други висши университети;
  • Студенти за Еразъм програмите;
  • Семестриално завършили студенти;
  • Обучаващи се в езикови курсове по английски език;
  • Всички, които желаят да опреснят и да проверят знанията си по английски език.

Курсът е онлайн и е разпределен в рамките на 4 седмици. Разработен е в две части:

1️. Рецептивни умения“ (четене и слушане) и употреба на езика;

2️. Продуктивни умения“ (писане и говорене).


Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи.

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение от Нов български университет.

Платен онлайн курс.


Учебна такса - 65 лв.
Преференциална учебна такса за студенти и алумни (завършили студенти) на НБУ - 50 лв.

 

За записване:
Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ
корпус 2, офис 208
Нов български университет
ул. Монтевидео“ № 21, гр. София
02/ 811 0110 (подменю 6)
0884 824542
uppo@nbu.bg