Събития

20-01_678x410_crop_478b24840a
20.01.2021 17:30
Събития

Представяне на „Атеистичната политика в комунистическа България, ч.1“, със съставител доц. д-р Живко Лефтеров

Zoom

Meeting ID: 
897 5551 9275
Passcode: 
546233

Организатори:
Център за книгата
департамент „История“

Модератор: 
проф. д-р Веселин Методиев

Дискутанти:
доц. д-р Михаил Груев
проф. д-р Момчил Методиев


„Атеистичната политика в комунистическа България“
е сборник с документи в три части, който разкрива идеологията и практиката на тоталитарния режим за социално инженерство в полето на вярата.


Политиката на БКП „за изкореняване на религиозните суеверия и предразсъдъци, за атеистичното възпитание и внедряване на новите социалистически граждански ритуали“ е естествено насочена към най-интимните моменти от живота на човека. Реализирането ѝ в български условия е подчинено на общи за комунистическия блок тенденции, но има и своите особености, свързани с конфесионалната картина у нас.


Оттук и главна цел на настоящото издание е да представи с документи методите и резултатите на тази политика в отделните окръзи/области на страната, различаващи се помежду си както по религиозната принадлежност на своето население, така и по дейността на окръжните партийни комитети, ръководствата на обществените организации и органите на местната власт.