facebook

Събития

vyarvasht-karamelska_678x410_crop_478b24840a
11.12.2023 14:40
Събития

Представяне на монографията „Вярващ, но не религиозен: Български контексти на холистичната спиритуалност“ с автор Теодора Карамелска

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница


Организатор:
Център за книгатаМодератор:
д-р Ния Нейкова, Институт по философия и социология при БАН

Дискутанти:
доц. д-р Галина Гончарова, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Климент Охридски“,
гл. ас. д-р Теодора Карамелска


Монографията Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност е изследване върху проблематика, пронизваща различни аспекти на съвременната социалност, които Теодора Карамелска подвежда под рубриката ново омагьосване на света в късната модерност, с алюзия за един процес в ранномодерната епоха, който Макс Вебер обозначава като религиозно разомагьосване.

И ако при Вебер религиозното разомагьосване е решаваща стъпка в рационализирането на света, поета по-късно от интелектуализирането чрез науката, то новото омагьосване набелязва метаморфози на религиозното поле, оставали дълго време невидими под повърхността на сякаш безпрекословното модернизиране на европейските общества, схващано същевременно като маргинализиране на религията в традиционния ѝ образ.

Кольо Коев