facebook

Събития

nicht_678x410_crop_478b24840a
18.10.2022 16:30
Събития

Представяне на научно издание, речник „Nicht auf den Mund gefallen: Phraseologisches Worterbuch Deutsch-Bulgarisch” с автори Диана Станчева и Клаус Дитер-Лудвиг

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата и департамент „Чужди езици и култури“


Модератор:
проф. Емилия Денчева (СУ „Климент Охридски“)

Дискутанти:
проф. Мария Грозева и доц. д-р Диана Станчева (АУБ)

Настоящият речник съдържа около 4300 често употребявани немски фразеологизма и техните еквиваленти на български език.

Някои от фразеологизмите са илюстрирани с черно-бели рисунки, създадени специално за речника от художниците Ишхан Нигохосян и Владимир Спасенков. Тези 72 рисунки илюстрират буквалното значение на един или на всички компоненти на фразеологизма, или цялостното значение на словосъчетанието и имат за цел да подпомогнат разбирането, усвояването и запаметяването на фразеологичните единици.

Речникът е насочен главно към широк кръг български читатели, но може също така да бъде полезен на всички, които се интересуват от фразеологичния фонд на немския език и неговите еквиваленти на български.

Представянето е съпроводено от изложба на илюстрации, поместени в изданието.

Nicht auf den Mund gefallen: Phraseologisches Worterbuch Deutsch-Bulgarisch