facebook

Събития

img-20220713-124026-hdr-2_678x410_crop_478b24840a
15.10.2022 16:00
Събития

Представяне на първи резултати от научноизследователско пътуване по проект

Онлайн
Meeting ID: 815 9609 7441
Passcode: 982720

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор и модератор:
ас. д-р Гергана Йорданова, департамент „Национална и международна сигурност“


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


В рамките на публичната лекция ще бъде направено резюме на Научноизследователско пътуване, реализирано през месец юли 2022 г., до St John University, гр. Йорк, графство Йоркшър, Обединено Кралство Великобритания в рамките на проект, финансиран с грант от Централния фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на Нов български университет. Ще бъдат представени данни за университета-домакин и отзвук от проведена международна научна конференция по въпросите на сигурността и международните отношения.

 

Д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност, доктор по национална сигурност и отбрана с тема на дисертационния труд „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България“. Притежава бакалавърска и магистърска степени по финанси, магистърска и докторска степени по национална сигурност и отбрана, както и няколко следдипломни квалификации в областта на управлението на суверенни дългове, платежните и сетълмент системи, финансово разузнава, пране на пари и ислямски финанси.