facebook

Събития

psihomotorni-intervencii_678x410_crop_478b24840a
27.06.2024 14:00
Събития

Представяне на сборника „Психомоторни интервенции за психично здраве. Деца и юноши. Подход за развитие, ориентиран към движението и тялото“

Център за книгата, Книжарница

Организатори:
Център за книгата и департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
доц. Румен Петров, департамент „Здравеопазване и социална работа“

Участници:
Ваня Дункова, председател на Българската асоциация за развитие на психомоториката (БАМПТ), редактор на превода и доцент Клаудия Емк.

 


Автори: доц. Клаудия Емк, Свободен университет в Амстердам, Факултет по поведенчески и двигателни науки,  д-р Ян де Ланге, лектор в магистърската програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, Нидерландия,  д-р Томас Шееуа, лектор в магистърската програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, Нидерландия, д-р Йоска ван Бушба, лектор по Физическа активност, здраве и благополучие в магистърската програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, д-р Тине Ван Дам, физиотерапевт, Католически университет в Лувен, Белгия. 

 

Ще защитим позицията, че чрез играта и движението тялото, умът, емоциите, когницията и отношенията постигат единство в полза на човешката връзка и човешкото развитие.  Ще опишем ренесанса на игровите подходи като научно обосновани, клинично доказани и етично издържани модалности на помагащо отношение с деца и с възрастни във всички помагащи контексти. Поканени са студенти и преподаватели по социална работа, логопедия, когнитивни науки, психология на развитието, психология, педагогика, спорт и рехабилитация.