facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
29.02.2024 16:30
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Не жена, а Орлица: Партизанката Вела Пеева и налагането на (свръх)героичния шаблон

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Водещ:
д-р Милена Ангелова (ЮЗУ „Неофит Рилски“)


Модератор:
доц. д.н. Морис Фадел


Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Днес е прието да се говори и пише върху „нечовешкото в литературата“. Тази тема, която е част от разгръщащата се в различни сфери на хуманитарното знание критика на антропоцентризма и класическия хуманизъм, може да намери добра възможност за развитие в литературата на НРБ. Втората тема от продължаващата научна конференция на департамент „Нова българистика“ се насочва към изковаването на мита за партизанката Вела Пеева в социалистическото общество.

 

Д-р Милена Ангелова е изследовател в областта на българската история и историята на Балканите.