facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
22.04.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Свян и перверзии – производство на дефицити и излишество на „човешкост“ при моделирането на врагове и герои в лириката през първото десетилетие на НРБ

Корпус 1, зала 20Организатор:
департамент „Нова българистика“


Лектор:
доц. д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“)


Модератори:
Проф. д.н. Пламен Дойнов, доц. д.н. Морис Фадел


Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Комунистическата идеология се представя като хуманистична, официалните гласове на социалистическата епоха обичат да твърдят, че поставят човешките проблеми в центъра на своята идеология и политика, но всъщност много често човекът е децентриран, както от самата официална идеологическа доктрина, така и от съпротивите срещу нея. Изложението на доц. д-р Мая Ангелова ще даде още един интересен ракурс към това фундаментално противоречие.

 

 

Доц. д-р Мая Ангелова е специалист по теория и история на литературата