facebook

Събития

dsc-0079_678x410_crop_478b24840a
17.06.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Животни, растения, дрехи и предмети в драматургията: Жанрови игри с не/човека и не/човешкото (К. Павлов, Ст. Стратиев, Ив. Радоев, Цв. Марангозов и др.)

Галерия УниАрт


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Водещи:
проф. д.н. Виолета Дечева


Дискутанти:
проф. д.н. Пламен Дойнов,
доц. д.н. Морис Фадел


Участници:
Студенти и преподаватели в НБУ


Комунистическата идеология се представя като хуманистична, официалните гласове на социалистическата епоха обичат да твърдят, че поставят човешките проблеми в центъра на своята идеология и политика, но всъщност много често човекът е децентриран, както от самата официална идеологическа доктрина, така и от съпротивите срещу нея. Изложението на проф. д.н. Виолета Дечева ще даде още един интересен ракурс към това фундаментално противоречие.

 

Проф. Виолета Дечева е специалист по история и теория на театъра.