Събития

1920x1080-izbori-nbu2-artboard-4_678x410_crop_478b24840a
25.03.2021 16:30
Събития

Публична дискусия „Кой счупи връзката между партии и избиратели?“

Онлайн
Meeting ID 898 4011 3509
Passcode 848084


Организатор:
департамент „Политически науки“


Водещи:
д-р Ирена Тодорова и д-р Страхил ДелийскиМодератор:
д-р Ирена Тодорова


Целта на инициативата е да се засили връзката между новото поколение политолози от Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“ чрез дебати посветени на предстоящите избори в България. Наред с това, участниците от департамента по политически науки на НБУ се стремят да създадат условия за истински академичен разговор за политика във формат, който изисква и позволява разгръщането на научния дебат. Темите, които ще бъдат поставени за обсъждане обхващат широк кръг от проблемни полета, които пряко засягат качеството на демокрацията и изборния процес в България.

Ирена Тодорова е доктор по политически науки и преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ. Изследователските й интереси са свързани с политическите партии и идеологии, политическата култура и политическо поведение. Съавтор е на монографията „Политическият консерватизъм“. Член на Българска асоциация по политология.

Страхил Делийски е доктор по политология и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски. Преподава политическа комуникация и политическа антропология. Пише в редица вестници по теми свързани с политическия процес в България, особено за ролята на българските политически партии.