Събития

1920x1080-izbori-nbu2-artboard-5_678x410_crop_478b24840a
01.04.2021 16:30
Събития

Публична дискусия „Защо да гласуваме?“

Онлайн
Meeting ID 854 8214 7038
Passcode 605888Организатор:
департамент „Политически науки“


Водещи:
д-р Евелина Стайкова и д-р Гергана Радойкова  Модератор:
д-р Ирена Тодорова


Целта на инициативата е да се засили връзката между новото поколение политолози от Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“ чрез дебати посветени на предстоящите избори в България. Наред с това, участниците от департамента по политически науки на НБУ се стремят да създадат условия за истински академичен разговор за политика във формат, който изисква и позволява разгръщането на научния дебат. Темите, които ще бъдат поставени за обсъждане обхващат широк кръг от проблемни полета, които пряко засягат качеството на демокрацията и изборния процес в България.

Евелина Стайкова е доктор по политически науки и преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ, както и ръководител на същия департамент. Изследователските й интереси са в областта на градските политики и местна демокрация и миграционни изследвания. Автор е на „Градски политики и местна демокрация през 21 век“. Член на Българска асоциация по политология.

Гергана Радойкова е доктор по политология и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски. Фокусът на нейните изследователски интереси е върху ЕС, институции на ЕС, ролята на гражданина в политическия дневен ред.