facebook

Събития

1333551_678x410_crop_478b24840a
17.06.2024 13:00
Събития

Публична лекция „Българските дипломати (1879-1918)“

Музей на НБУОрганизатор:
департамент „История“

Лектор:
доц. д-р Алека Стрезова


Модератор:
проф. Момчил Методиев, д.н.


Лекцията разглежда социалния профил на българските дипломати и прави просопографски анализ на техния произход, образование и професия преди влизането им в дипломатическия корпус. Представят се и причините за рекрутирането им в министерството на външните работи и изповеданията на нова България.


Алека Стрезова, доктор по нова българска история и магистър по международни отношения. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала в Американския научен институт в Истанбул.