Събития

archive-books10_678x410_crop_478b24840a
20.04.2021 18:00
Събития

Публична лекция „Египет и Турция десет години след Арабската пролет“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

«Egypt and Turkey ten years after the Arab Spring»

Лектор:
Проф. Жан Марку, Институт по политически науки, Гренобъл, Франция
Prof. Jean Marcou, Sciences Po, Grenoble

Модератори:
гл. ас. д-р Петя Георгиева,
гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова – Канева,
проф. Антоний Тодоров д.н.

Участници:
студенти и преподаватели франкофони от НБУ и други

Лекцията се провежда на английски език

Проф. Жан Марку, преподава в Института по политически науки, Гренобъл, където ръководи отдела по международни отношения и Магистърска програма «Intégration et Mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient» (MMO). Основни области на изследователската му дейност са политическия режим в Турция; демократичните преходи в Южна Европа; промяната на стратегическите баланси в Средния Изток, както и френската, турската и египетската външна политика.

Работил е за Министерството на външните работи на Република Франция като изследовател или ръководител на проекти. Той е асоцииран изследовател на Френския институт по анадолски изследвания (IFEA) в Истанбул, както и директор на франкофонската програма на Факултета по икономика и политически науки на Университета на Кайро в Египет.