Събития

ivo-popov_678x410_crop_478b24840a
23.10.2020 13:00
Събития

Публична лекция „Етапи в проектирането на експозиционния дизайн“

Корпус 1, Зала 407

Организатор:
Департамент „Дизайн“


Лектор:
гл. ас. д-р Иво Попов


Научните интереси на д-р Попов са в областта на съвременните практики и тенденции на развитие на дизайна, както и на специфичните исторически и социални контексти, обуславящи възникването им. Изследователските му интереси са фокусирани върху експозиционния, графичния, рекламния, пространствения, интериорния дизайн и широкия спектър от форми и практики, стоящи зад тези понятия.

В своята дейност д-р Иво Попов насочва усилия към:

- активна работа със студентите за овладяване на знания и умения в областта на съвременните форми на дизайн;

- представяне на студентските постижения на изложби в утвърдени арт пространства, както в София, така и в страната и чужбина;

- съдействие за организиране на нови ателиета за подобряване качеството на учебния процес;

- популяризиране на специалността и постиженията на студентите с цел привличане на кандидат-студенти и утвърждаване на добрите позиции на специалността в образованието по дизайн в България.

Член е на Съюза на Българските художници, секция „Рекламен дизайн“. Член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България. Има участия в научни конференции, както и множество публикации в научни издания в България. Работи основно в областта на корпоративния дизайн. Проектирал е експозиционния дизайн на над 50 изложбени пространства, търговски площи, художествени галерии и музеи у нас и в чужбина. Негови проекти за експозиционен дизайн са реализирани както у нас, така и в Бостън (САЩ), Торонто (Канада), Нюрнберг (Германия), Милано (Италия), Сидни (Австралия), Скопие (Република Северна Македония), Тирана (Албания). Реализирал е проекти за рекламен и експозиционен дизайн на Президентството на Република България (2013 г.), на Българска народна банка, на големи български и чуждестранни компании. Печелил е редица конкурси за графичен корпоративен дизайн, включително конкурс за герб на община Елин Пелин. Има награда за експозиционен дизайн за най-атрактивен изложбен щанд на фирма ЛАЗАТЕК, за изложението MachTech & InnoTech Expo, в Интер Експо Център, София, 2012 г.