Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
26.03.2021 14:30
Събития

Публична лекция „Формиране на националната държава в Мароко и перспективата за колективна регионална памет“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

«De la formation de l'État-nation au Maroc et de la perspective d'une mémoire collective régionale»

Лектор:
Бадиха Нахас, Университет Мохамед V Рабат
Badiha Nahhass, Université Mohammed V Rabat

Модератори:
гл. ас. д-р Петя Георгиева

Дискутант:
ас. д-р Илдико Отова

Участници:
студенти и преподаватели франкофони от НБУ и други

Лекцията се провежда на френски език

Бадиха Нахас преподава в Университет Мохамед V в Рабат и е автор на серия анализи, сред които:
„Le Rif, appartenance nationale dissidente et formation de l'Etat”, 2018; «Patrimoine culturel, tourisme, et transformations politiques dans la région MENA», 2015 и „Un musée pour gouverner la marginalité. Les conflits de patrimonialisation dans le Rif“, in Béatrice Hibou et Irène Bono (dir.) Le gouvernement du social au Maroc, Khartala, Paris, Karthala, 2016.