facebook

Събития

ccaa3178d9de943db363ebb39fb6fb3a_678x410_crop_478b24840a
06.04.2023 18:00
Събития

Публична лекция „Кръгова икономика: между китайския модел и модела на Европейския съюз“

Корпус 2, зала 110


Организатори:
Лаборатория за практики на устойчиво развитие
с подкрепата на департаменти „Икономика“ и „Администрация и управление“

Лектор:
доц. д-р Щерьо Ножаров


Модератор:
гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова


Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, широка публика


Кръговата икономика е един от основните приоритети на ЕС в борбата срещу климатичните промени, разхищението на енергия, загубата на биоразнообразие и на ценни  и невъзобновими природни ресурси. В логиката на модела на устойчивото развитие, тя е и инструмент за противодействие на социалните и икономически неравенства. Тя е неразделна част от Зеления пакт за развитие на Европейския съюз с хоризонт 2050 г.

От известно време кръговата икономика е гореща тема и в Китай. Тя се възприема като път към подобряване на управлението на отпадъците, намаляване на потреблението на енергия и вода и постигане на въглеродна неутралност до 2060 г.

Съпоставими ли са двата модела на кръгова икономика ? Какви са приликите и разликите между двете концепции и техните икономически и политически проявления, предвид разликата в политическите системи на ЕС и Китай ?  Възможно ли е сътрудничество между ЕС и Китай в тази област ? Какви са постиженията и проблемите в тази сфера, както в ЕС, така и в Китай ?

Публичната лекция ще даде отговор на тези и на други важни въпроси, свързани с едно от най-актуалните икономически и социални явления от последното десетилетие – кръговата икономика.


Щерьо НОЖАРОВ е доцент по икономическа политика и макроикономика, магистър по финанси и магистър по право. Той е редовен преподавател в УНСС и научен секретар на катедра „Икономикс“.

Член е на управителния съвет на Университетския научен център по устойчиво развитие при УНСС. Секретар и член на ръководството на секция „Икономически науки“ при „Съюза на учените в България“.

В периода 2003 – 2009 г. Щерьо Ножаров е бил експертен представител на България в ООН (Комисия по устойчиво развитие към Икономическия и социален съвет на ООН и Секретариат на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата).

Има продължителен опит в публичната администрация като директор в Министерство на околната среда и водите и главен директор в Министерство на културата.

Доц. Ножаров е автор на научни публикации, които са реферирани и индексирани в най-престижните световни информационни ресурси като SCOPUS и Web of Science. Негова публикация е изучавана в магистърски курс на чуждестранен университет включен в топ 300 в класацията на световните университети. Съавтор е на публикации на ООН и е цитиран от ЕБВР и други международни авторитетни публични организации.

Доц. д-р Щерьо Ножаров е част от екипа на БСК от 2021 г.

Радосвета КРЪСТАНОВА  е ръководител на Лаборатория за практики на устойчиво развитие и на Франкофонски център за академични постижения в НБУ.

Доктор по политически науки на НБУ и доктор по съвременна история на Университета на Бургундия и Франш-Конте, Франция. Води бакалавърски и магистърски курсове по кръгова икономика и устойчиво развитие, екологични политики, социална и солидарна икономика, международен бизнес и устойчиво развитие и международни отношения в програми на департаменти “Икономика” и “Политически науки” на НБУ. 

Автор е на изследвания върху устойчивото развитие и гражданското участие,, зелените партии и движения в България, екологизма, алтернативните модели на икономика. Има публикации на английски, френски и български език в реномирани научни издания. Автор е и на монографиите Nouveaux mouvements sociaux et Nouvelle politique : Le mouvement vert en Bulgarie (Нови социални движения и Нова политика. Зеленото движение н България)q 2016 и Green Movement and the Green Parties in Bulgaria : Between System Intergation and System Change, 2012, на колективните монография Място за бъдеще. Година първа. Сборник за устойчиво развитие и гражданско участие (2009, съвместно с Петър Канев) и  на двуезичния сборник Villes en transformation: défis, prévisions, perspectives /Changing Cities : challenges, predictions, perspectives (2020, съвместно с Юлиана Хаджичонева).

Дългогодишен експерт -оценител на проекти в сферата на  гражданското участие и устойчиво развитие. В периода 2020-2021 г. е експерт към Комисията за околна среда и води на Столична община по въпросите на качеството на атмосферния въздух. Създател и координатор за НБУ на Международния пътуващ университет за устойчиво регионално развитие в Чипровци и Западна Стара планина.

Радосвета Кръстанова е съосновател на гражданско сдружение Щастливеца, член на националната коалиция За да остане природа в България.

 

Изображение: БНР