Събития

6458733-nbu-copy_678x410_crop_478b24840a
09.03.2021 13:00
Събития

Публична лекция „Мобилност на хора и миграции в Средиземноморието“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

Human mobility and migration in the Mediterranean

Лектор:
доц. д-р Даниела Ирера
Assoc. Prof. Daniela Irrera

Модератор:
гл. ас. д-р Петя Георгиева

Дискутант:
гл. ас. д-р Евелина Стайкова-Минева

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Лекцията се провежда на английски език

Даниела Ирера е преподавател по международни отношения в Университета на Катания; ръководи постоянната група по международни отношения на Европейския консорциум по политически науки; гост преподавател в Академията на ОССЕ в Бишкек.

Daniela Irrera is Associate professor of IR, University of Catania, visiting professor OSCE Academy, Bishkek, Chair of the ECPR SGIR.