facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
07.06.2023 16:20
Събития

Публична лекция „Морална преценка при разпределяне на ограничени медицински ресурси“

Корпус 1, зала 411


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“Лектор:
гл. ас. д-р Евгения Христова


Модератор:
проф. д-р Морис ГринбергВ съвременното общество е общоприет възгледът за моралното равенство и еквивалентност на човешкия живот. Но когато има налични (медицински) ресурси, възниква въпросът по какъв начин трябва да бъдат разпределяни тези ресурси - кои пациенти да бъдат лекувани, ако няма възможност да се отговори на нуждите на всички. В търсене на отговор на подобни въпроси философите предлагат различни основни морални ценности и основни етични принципи на разпределителната справедливост, а в медицинската практика се създават стандарти и насоки за разпределянето на ограничени ресурси. От психологическа гледна точка интересът е към това как се възприемат ситуации, свързани с разпределяне на ограничени медицински ресурси, от хора, които не са специалисти в областта на етиката или медицината. Например дали те са склонни да подкрепят утилитарни или егалитарни правила, дали нагласите им зависят от контекста и специфичните ресурси и други. В лекцията ще бъдат представени психологически изследвания на моралната преценка. Акцентът ще е върху изследвания на лектора, проведени в България.

Д-р Евгения Христова е доктор по психология; главен асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ; изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ. Научните й интереси и публикации са в областите морална преценка, теория на игрите, взимане на решение, експериментална философия. В изследователската си дейност комбинира психологически експерименти, проследяване на погледа, запис на физиологични показатели. Участник в редица международни проекти в различни области – морална преценка, експериментална философия, ползваемост на електронни системи. Автор на над 50 публикации на български и английски език