facebook

Събития

dsc-0349_678x410_crop_478b24840a
10.02.2023 13:00
Събития

Публична лекция „Политики за устойчиво развитие“

Корпус 2, зала 305


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
ас. д-р Ваня Банкова

Модератор:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова


Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Администрация и управление“


Актуалността на темата за устойчивото развитие и факта, че тя присъства в множество стратегически документи на национално и наднационално ниво, свързани с визията за развитие в икономически, социален и екологичен аспект, предполага нейното присъствие в академичните среди.

Лекцията предлага широка палитра от аспекти, свързани с концепцията за устойчиво развитие, съвременните тенденции в прилагането й, както и добрите практики в световен план като по този начин цели да представи един комплексен прочит на темата.