facebook

Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
11.01.2024 16:20
Събития

Публична лекция „Практически аспекти при вписване на актовете в имотния регистър /Агенция по вписванията/. Противопоставимост. Обжалване на отказите за вписване.“

Корпус 2, зала 405


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
Драгомир Ангелов


Модератор:
Мария Глушкова

Вписването на актовете – искови молби, постановени съдебни решения, сделки, договори, възбрани, апортни  вноски, договори за наем и пр. има изключително важно значение при решаване на конкретен гражданско-правен спор. Противопоставимостта на вписването е приоритетна при изготвяне на разпределение по реда на ГПК за удовлетворяване на кредиторите в изпълнителното производство – привилегировани и хирографарни, както и за преценка на несеквестируемостта на имуществото.

Драгомир Ангелов е с ранг на окръжен съдия и дългогодишен стаж в системата.

Мария Глушкова, докторант в департамент „Право“, над 25 години стаж в съдебната система