Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
25.02.2021 10:00
Събития

Публична лекция „Представяне на изследването „Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting“

Виртуална класна стая

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева

Модератор:
доц. д-р Кристиян Хаджиев

Преподаватели от департамент Администрация и управление, студенти от курс  „Социално предприемачество“,  „Устойчво ценообразуване на водата и енергията“,  „Управленско счетоводство на околната среда”,  „Концептуални и практически осови на предпиремачестото“,  „Институционална икономика“ и всички проявили интерес преподаватели, студенти и служители на НБУ.

На публичната лекция ще бъде преставено изследването на доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева  „Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting“ (Суровата вода като източник на бизнеса на компаниите-доставици на вода в Интегрирата отчетност), удостоено с наградата „Best paper“, „First International Conference on Accounting and Finance Innovation“, November 12-13, 2020, Aveiro, Portugal, сред допуснатите за представяне 30 научни изследвания, присъдена от международно жури, включващо над 70 учени от престижни университети от всички точки на света. В това изследване доц. Кьосева разреши нерешеният до сега теоретично и в светлината на интегрираното отчитане проблем за класифицирането на суровата вода при компаните водни доставчици от гледна точка на бизнес модела им и от счетоводна гледна точка, и разработи безспорен модел за неговото управленско приложение.