facebook

Събития

768x432_678x410_crop_478b24840a
16.12.2022 14:40
Събития

Публична лекция „Russia’s War Against Ukraine: The Impact of Historical Disinformation and Identity Politics“

Войната на Русия срещу Украйна: Влиянието на историческата дезинформация и политиката на идентичност

Корпус 1, Аудитория „Проф. Константин Кацаров“ 210


Организатори:
Институт за глобални анализи и департамент „Право“ на НБУ


Лектори:
д-р Андреас Умланд, анализатор, Стокхолмски център за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения
д-р Румена Филипова, Институт за глобални анализи


Модератор:
доц. д-р Деница ТопчийскаУчастници:
студенти и преподаватели от департамент „Право“ и други департаменти на НБУ


Събитието е част от проект за анализиране и противодействие на руската дезинформация, който Институтът за глобални анализи изпълнява с подкрепата на Държавния департамент на САЩ. Гост-лекцията цели да запознае студенти от различни специалности с похватите и посланията на кремълската пропаганда за изграждане на устойчивост с фокус върху изкривеното тълкуване и инструментализиране на историята и националната идентичност на Украйна. Д-р Умланд е водещ международен специалист по темата; д-р Филипова ще разшири фокуса, като акцентира върху ролята на националната идентичност в сформирането на външните политики на държавите от Централна и Източна Европа на базата на новоиздадената си книга: Constructing the Limits of Europe. Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989. Също така ще говори за разрива между руските исторически препратки като 'аргумент' за инвазията и принципите на международното право (ненарушимост на териториалните граници). 

Лекцията ще обърне внимание на факта, че историческите и културните фактори са основополагащи в политическите, правните и икономическа дейности и взаимоотношения.


Д-р Андреас Умланд е анализатор в Стокхолмския център за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения и асоцииран професор по политически науки в Националния университет „Киево-Могилянска академия“. Завършва докторантура по политика в Кеймбриджкия университет, както и в Свободния университет в Берлин; магистрастура по руски науки в Оксфордския и университет и магистратура по политически науки в Станфорд. Бил е научен сътрудник в Харвард, Станфорд, Оксфорд. Редактор е на поредицата "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" and "Ukrainian Voices." Основните научни интереси на д-р Умланд са в областта на руската и украинската вътрешна и външна политика, национализъм, евразийство, източноевропейска политика.

Д-р Румена Филипова е председател и съосновател на Института за глобални анализи. Защитава докторска и магистърска степен по международни отношения в Оксфордския университет, както и бакалавърска степен по политика, психология и социология в Кеймбриджкия университет. Придобива опит в неправителствения сектор като научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията и гостуващ изследовател в Московския център Карнеги, Полския институт по международни отношения, Центъра за либерални стратегии, Чатъм Хаус, Кеймбриджки форум за Централна Азия. Основните научни интереси на д-р Филипова са свързани с политиката и международните отношения на страните от Централна и Източна Европа със специфичен фокус върху въпроси на идентичността, конструктивистката теория в международните отношения, медии и дезинформация, авторитарното влияние на Русия и Китай в региона.


Изображение: Darik News