facebook

Събития

2544026_678x410_crop_478b24840a
04.04.2022 14:40
Събития

Публична лекция „Социалните злини и модерното българско общество 1879-1944 г.“

Семинарната зала на библиотекатаОрганизатор:
департамент „История“


Лектор:
гл. ас. д-р Димитър Гюдуров


Публичната лекция ще запознае аудиторията със социалните злини в България или престъпленията от международен характер като трафик на жени с цел сексуална експлоатация, фалшифицирането на банкноти и монети, контрабандата и корупция. Тези престъпления са определени за „болестта“ на модерните държави и общества, а превенцията срещу тях се превръща в международен проблем.

Лекцията е включена в документацията на гл. ас. д-р Димитър Гюдуров и неговата самооценка за участие в конкурс за доцент.