Събития

petia-nedeleva-pravo_678x410_crop_478b24840a
05.11.2020 09:30
Събития

Публична лекция „Създаване и история на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
Съдия Даниела Радева

Модератор:

доц. д-р Петя Неделева


Участници:
студенти от МП „Право“, НБУ

През 2020 г. се навършват 10 години от създаване на Център за спогодби и медиация. Центърът е иницииран чрез Проект „МЕДИАЦИЯТА-ВАШЕТО РЕШЕНИЕ“, финансиран от Фонд „България“ на Американската агенция за  международно  развитие  и German Marshal  Fund  чрез  Балканския  тръст  за  демокрация. От 2011 г. Центърът работи като част от Софийски районен съд.

Даниела Радева е съдия в СРС от 2015 г. Произнася се по  дела от областта на семейното право. Активно участва в дейността на ЦСМ при СРС и СГС, както и в законодателни инициативи, свързани с налагане на задължителната медиация при решаване на спорове. Съдия Радева ще запознае студентите с историята на алтернативните способи за решаване на спорове, както и с интересни примери от историята на българското право.

Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.