facebook

Събития

1366862_678x410_crop_478b24840a
18.05.2021 16:20
Събития

Публична лекция „Създаване на проекти за концерти като самостоятелна работа на студентите“

Корпус 1, Зала 501


Организатор:

департамент „Музика“


Лектор:
д-р Нели Маринкова


В беседата ще бъдат изяснени: как се подготвя подобен проект; защо е полезен за всеки студент – бъдещ артист; изисквания и фактори с които трябва да бъде съобразен; последователността в неговото съдържание и надграждането му в практическа изява; приложението му като част от извънаудиторния курс - „Проект - концерти, музикално ателие, участие в проекти“