Събития

img-4845_678x410_crop_478b24840a
20.01.2021 18:30
Събития

Публична лекция „Управление на човешкия капитал и работодателската марка в условията на пандемия“

Zoom

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Дискутанти:
доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Ангел Георгиев Иванов

Участници:
членове на академичната общност на НБУ

Събитието дава възможност на участниците да се запознаят с изследване представящо лидерското поведение и влиянието му върху хората в организацията в условията на пандемия. Ще бъдат дискутирани проблемите и предизвикателствата на лидера при управлението на работодателската марка и човешкия капитал в масовизираната дигитална работна среда.

Д-р Мария Александрова Иванова е главен асистент и програмен консултант към департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Доктор по икономика на БАН. Специализира в редица области на мениджмънта и управлението на човешките ресурси в The Coaching Academy, London, UK; Business Mentoring Academy, Oxford, UK; Open University BS, Milton Keynes, UK.

Основните и изследвания и авторски курсове са в областта на: управление на работодателската марка; управление на човешкия капитал; мениджмънт и организационно развитие; управление на процеси, промяна и проекти; повишаване на управленската компетентност на личността; управление на различията и равните възможности за труд; етническа толерантност при подбор за работа; изследване на висшето образование и европейското образователно пространство.

Член на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), European Distance and E-Learning Network (EDEN) и Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).